KSP.sk

Korešpondenčný seminár z programovania

Článok
Tlač

ZbierkaZbierky riešených úloh

Korešpondenčného seminára

z programovania


O zbierkach

Korešpondenčný seminár z programovania je súťaž v tvorbe algoritmov a programovaní pre žiakov stredných škôl. Zbierky obsahujú zadania a myšlienky riešení úloh, ktoré boli v tomto seminári použité. Táto webstránka je venovaná dvom vydaniam zbierky:

 • Prvá zbierka: Zbierka riešených úloh Korešpondenčného seminára z programovania (1983–1998). ISBN 80-88720-09-5, rok vydania 2006.
 • Druhá zbierka: Zbierka riešených úloh Korešpondenčného seminára z programovania (1998–2006). ISBN 978-80-88720-16-4, rok vydania 2011.

Ako zbierky získať

Dopyt je taký veľký, že v bežných obchodných sieťach žiadny exemplár nezoženiete :-)

Najistejší spôsob, ako sa k zbierkam dostať, je zastaviť sa na matfyze v KSPáckej miestnosti T2. Taktiež sa k nej dá prísť na sústredku KSP, prípadne môžete ukecať nejakého KSPáka, nech vám ju donesie alebo trebárs pošle na opačný koniec sveta.

Cena prvej zbierky je rovná jej výrobným nákladom: 5 eur. Cena druhej zbierky bude známa najneskôr na jarnom sústredení KSP 2011.


Chyby v zbierkach

Spravili sme maximum pre to, aby ste dostali do rúk úplne dokonalé knihy. Ale život už veľakrát ukázal, že nič nemôže byť dokonalé, a tak sa nejaké chyby určite nájdu aj v našich zbierkach. Ak na nejakú narazíte, dajte nám vedieť. Prvé odhalenie ľubovoľnej logickej alebo historickej chyby v tejto zbierke ocenia autori pozvaním šťastného nálezcu na kofolu či pivo (na pivo len plnoletých!), prípadne vlastnoručným napísaním venovania do knižky. Chyby nám oznamujte:

Preferovaný spôsob: napíšte o nej na KSPácke fórum do sekcie Zbierka

Menej preferovaný spôsob: napíšte nám o nej e-mail na adresy

 kuko [zavináč] ksp [bodka] sk, misof [zavináč] ksp [bodka] sk

Ešte predtým ako nám však napíšete, prezrite si, prosím, nasledujúci zoznam už nájdených chýb. Ponúkaná odmena stále platí.


Zoznam nájdených chýb v prvej zbierke

 1. Zmazať vetu o škriatkovi.
 2. V riešení úlohy 522 posledná veta "(Mimochodom..." nie je pravdivá.
 3. V úlohách 1131 a 1521 správne meno algoritmu je "Ahov-Corasickovej algoritmus".

Zoznam nájdených chýb v druhej zbierke

 1. ZMAZAŤ vetu o škriatkovi!
 2. Niekoľko obrázkov nám zle vytlačili. Tu sú originály: str. 61, str. 74, str. 76.
 3. V riešení úlohy 1643 (začiatok druhého odstavca) namiesto "Hľadáme vlastne najmenšiu hrúbku h takú, že..." samozrejme hľadáme najväčšiu takú hrúbku.

Zoznam dodatkov k prvej zbierke

 1. K úlohám o dláždení dominami (433 a 1344) existuje aj lepšie riešenie ako to uvedené v zbierke, pozrite napr. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=942530.942535
 2. Malý lenivý krtko z úlohy 943 má aj ľahšie naprogramovateľné riešenie v čase N log N (v C++ za použitia STL). Jeho anglický popis je tu.
 3. K úlohe 1414z o aritmetickej postupnosti prvočísel: V roku 2004 Green a Tao dokázali, že musí existovať ľubovoľne dlhá takáto postupnosť (ale bez návodu, ako nejakú nájsť). Najdlhšia v auguste 2007 známa postupnosť má 24 členov, prvý z nich je 468395662504823 a diferencia 205619 × 23#. (23# = 223092870 je súčin prvočísel po 23 vrátane). Update: 17. mája 2008 našli Raanan Chermoni & Jaroslaw Wroblewski postupnosť dĺžky 25, hodnoty sú 6171054912832631 + 366384×23#*n, pre n=0 až 24.
 4. V úlohe 1342 existuje elegantné (aj keď pomerne komplikované) lineárne riešenie, ktoré vyzerá nasledovne : Uvažujme najskôr špeciálnu situáciu, kedy n=(3k+1)/2. Očíslujme si pozície v poli od 0 po 2n-1. Knihy na pozíciách 0 a 2n-1 sú na správnom mieste. Pre ostatné knihy zjavne platí, že kniha, ktorá začína na pozícii x, chce skončiť na pozícii (2x mod 2n-1).
  Môžeme teda začať tým, že knihu z pozície 1 dáme na pozíciu 2, knihu odtiaľ na pozíciu 4, atď., až kým nedostaneme opäť nejakú knihu na pozíciu 1. Teraz využijeme našu vhodnú voľbu n. Pre naše n platí, že 2n-1=3k, no a 3k má tú vlasnosť, že sa v postupnosti hodnôt 2r mod 3k (pre r=0,1,...) vyskytnú práve všetky čísla menšie ako 3k, ktoré nie sú deliteľné 3.
  Keď teda umiestnime knihu na pozíciu 1, presunuli sme už práve všetky knihy, ktoré sú na pozíciách nedeliteľných 3. Ostatné knihy presunieme podobne: Zopakujeme ešte niekoľkokrát ten istý proces, len namiesto začiatku na pozícii 1 postupne začneme na pozíciách 3, 32, atď.
  Pre všeobecné n teraz lineárne riešenie zostrojíme nasledovne: Nájdeme najväčšie k také, že n≥(3k+1)/2. V lineárnom čase zrotujeme časť poľa, aby sme dostali v poli postupne prvé a druhé diely prvých (3k+1)/2 kníh, a za tým prvé a druhé diely ostatných kníh. Vyššie uvedeným postupom preusporiadame prvú časť, a následne sa rekurzívne zavoláme na druhú časť poľa.
 5. V riešení úlohy 1533 druhý odstavec: Rozmyslite si, že ak v našom grafe existuje cesta z x do y (pre x<y) so súčtom ohodnotení hrán d, znamená to, že z nerovníc zodpovedajúcich jednotlivým hranám vieme odvodiť tvrdenie: "v úseku od osady x+1 po osadu y vrátane sa urodilo najviac d plodov". Podobne, ak v grafe existuje cesta z y do x, v úseku sa urodilo aspoň -d plodov.
 6. V úlohe 1543 nejde o úplne priamočiare použitie maximálneho toku, je potrebné upraviť graf tak, aby sme vedeli obmedziť kapacitu každého vrchola na 1. Štandardná technika ako to dosiahnuť: V prvom kroku nahradíme každú neorienovanú hranu dvoma orientovanými. V druhom kroku "rozdelíme" každý vrchol na dva: "vstupný" vrchol, do ktorého budú vchádzať všetky prichádzajúce hrany, a "výstupný" vrchol, z ktorého budú vychádzať všetky odchádzajúce. V treťom kroku pridáme z každého vstupného vrchola hranu s kapacitou 1 do jemu zodpovedajúceho výstupného vrchola.
 7. V úlohe 1314 existuje aj lepšie riešenie v O(p*log p), pri ktorom nezostrojujeme celý graf, ale len tie jeho hrany, ktoré zodpovedajú hranám Delaunayovej triangulácie danej množiny bodov.

Posledná úprava 07 apríl, 2011, 00:02 CET, túto podstránku generuje pmWiki


Účet

Prihlasovanie už nefunguje. Používaj nový KSP web.
 
loading

Redirecting