KSP.sk

Korešpondenčný seminár z programovania

Článok
Tlač

Archív

Na tejto stránke možete nájsť zadania a výsledky KSP, ktoré boli k dispozícii cez WWW stránky.

Iné súťaže a semináre

Ak sa vám zdá, že príkladov na našej stránke je málo, pozrite si aj odkazy na stránky iných suťaží, seminárov, olympiád a archívov.

Historické poznámky

Z veľmi dávnej minulosti KSP t.j. asi do 8. ročníka máme výsledkové listiny jedine v papierovej podobe. Od 9. ročníka už existujú aj v podobe nejakých súborov. Od 13. ročníka ich máme skonvertované do našej terajšej databázy. Dúfame, že sa nám podarí postupne prepísať a skonvertovať všetky staršie výsledkovky.

Drvivá väčšina ročníkov KSP sa skladala zo štyroch kôl. Výnimkou su prvý ročník, ktorý mal iba dve kolá a 2., 3. a 7. ročník, ktoré mali po troch kolách. Až do 17. ročníka sa robili výsledkové listiny z dnešného pohľadu troška odveci: Za prvé kolo, za prvé a druhé kolo, podľa toho sa vyberali riešitelia na jarné sústredenie, zatiaľ v poriadku. Ale po treťom kole bola výsledková listiny za 1.,2. a 3. kolo a po štvrtom za všetky štyri kolá a na základe toho sa vyberali riešitelia na jesenné sústredenie. Počnúc od 18. ročníka sa zaviedlo štandardné delenie ročníka na zimnú a letnú časť, obe časti po dve kolá. Všetky kolá kategórie KSP-O (tzv. Ostré) mali vždy po päť príkladov.

Ďalší chaos vnáša katogória KSP-Z (začiatočníci). Tá existovala prvýkrát v desiatom ročníku KSP, obsahovala 4 kolá po 4 príklady. Potom sa odmlčala a nastálo začala fungovať až od 14. ročníka s troma kolami. Pozývanie na jarné sústredenia bolo buď za prvé alebo za prvé dve kolá (ako to vyšlo) a na jesenné za všetky tri. Od osemnásteho ročníka má rovnako ako Ostré tiež po štyri kolá rozdelené na dve časti po dvoch. Od 24 ročníka pribudla tretia kategória a s príkladmi sa tiež zamiešalo.

Technické poznámky

Kvôli ľahšiemu databázovému návrhu naša databáza principiálne nemože rátať s týmto:

  • Ak niekto zmenil školu, do ktorej chodil. To je prípad tých čo riešili KSP na základnej aj strednej škole, alebo prestúpil na inú stednú školu.
  • Posunul si o rok alebo neskôr maturitu, najčastejšie tým, že išiel študovať na rok do zahraničia.

Archív

Ročník KSP-Z,KSP-O,KSP-T Vzoráky Výsledky

30. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T

29. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T

28. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T

27. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T

26. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T

25. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T

24. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T
KSP-Z KSP-O KSP-T

Ročník KSP Vzoráky Výsledky KSP -Z Vzoráky Výsledky

23. ročník

1. kolo, zima
2. kolo, zima
1. kolo, leto
2. kolo, leto

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo, zima
2. kolo, zima
1. kolo, leto
2. kolo, leto

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

22. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

21. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

20. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

19. ročník

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo, zima (PDF)
2. kolo, zima (PDF)
1. kolo, leto (PDF)
2. kolo, leto (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

18. ročník

1. kolo
2. kolo
3. kolo (PDF)
4. kolo (PDF)

PDF
PDF
PDF
PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo
2. kolo
3. kolo (PDF)
4. kolo (PDF)

PDF
PDF

PDF

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

17. ročník

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo
2. kolo
3. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky

16. ročník

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo
2. kolo
3. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky

15. ročník

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo
2. kolo
3. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky

14. ročník

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

1. kolo
2. kolo
3. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky

13. ročník

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo

Výsledky
Výsledky
Výsledky
Výsledky

12. ročník

4. kolo

1-11. ročník

Vybrané problémy (v angličtine)


Legal notice: Zadania KSP si smiete vytlačiť a papierovú verziu zadaní smiete distribuovať ľubovoľným spôsobom (napríklad rozdať v škole, vyvesiť na nástenku,...). Zadania KSP bez nášho predchádzajúceho súhlasu nesmiete šíriť umiestnením na webstránku. Dovolené je umiestnenie odkazu na stránku KSP, stránku s aktuálnymi zadaniami alebo na archív.

Posledná úprava 17 september, 2013, 21:10 CET, túto podstránku generuje pmWiki


Účet

Prihlasovanie už nefunguje. Používaj nový KSP web.
 
loading

Redirecting